Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

olsss
Moja przeszłość się nie liczy. Być może zawsze będzie mnie dręczyć i wiem, że zawsze będzie w moich myślach i w moim sercu, ale nigdy więcej nie pozwolę, by miała nade mną władzę. Bo jeśli pozwolę jej się kontrolować, to może wziąć górę nad moim związkiem.
— Emma Hart, The Love Game
Reposted frommefir mefir viaimchuckbasss imchuckbasss
olsss
I dlatego, że jesteś słaba,  musisz być bardzo silna.
— z serii znaleziona kartka sprzed paru lat.
olsss
Jednego w Tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś, kto zupełnie nie potrafił Cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem Ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość, to szczerze - zazdroszczę komuś, w kim się kiedyś zakochasz.
— czyjeś
Reposted fromtruustme truustme viaimchuckbasss imchuckbasss
olsss
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
olsss
Zakochałaś się. Kiepsko.
— motywujące..
olsss
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogoś innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Traktat o łuskaniu fasoli, W.Myśliwski
Reposted fromcytaty cytaty viadancingwithaghost dancingwithaghost
olsss
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
olsss
olsss

February 14 2015

olsss
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
olsss
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viafakingkrejzi fakingkrejzi
olsss
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
Reposted frombemotivated bemotivated viafakingkrejzi fakingkrejzi

August 22 2014

olsss
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viamartexxx martexxx
4971 21e4
Reposted fromamatore amatore viaBeLikeBlair BeLikeBlair

August 20 2014

olsss
5597 5625 500
Reposted fromsexcuseme sexcuseme viayourheartbeat yourheartbeat
olsss

August 01 2014

olsss
Reposted fromanilo anilo viafakingkrejzi fakingkrejzi
olsss
2523 e033
olsss
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimchuckbasss imchuckbasss
olsss
5598 c16c
Reposted frompiepszoty piepszoty viaimchuckbasss imchuckbasss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl