Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2014

olsss
To zawsze miałeś być ty, nawet kiedy tego nie chciałam, nawet kiedy raz za razem łamałeś mi serce. To zawsze miałeś być ty.
— Jay Crownover - Buntownik
Reposted fromlaazy laazy viapiepszoty piepszoty
olsss
6222 de0b
Reposted fromcalifornia-love california-love
olsss
.. głupota jest jedną z dwóch rzeczy, które najlepiej widzimy z perspektywy czasu. Drugą są stracone okazje.
— Stephen King - Dallas '63
Reposted fromtosiaa tosiaa viacalifornia-love california-love

July 25 2014

olsss
0925 9726
Reposted fromodmienna odmienna viaimchuckbasss imchuckbasss

July 08 2014

olsss
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamartexxx martexxx

June 26 2014

olsss
Zamiast czekać i analizować, zrozum, że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
Reposted fromwhoknows whoknows viacalifornia-love california-love
olsss
Co byś czuł, gdybyś wiedział, że osoba, na która teraz patrzysz za chwile odejdzie na zawsze? Że każdy jej gest jest ostatnim? Że ostatni raz widzisz jej uśmiech, że ostatni raz patrzysz w jej oczy i widzisz w nich te cudowne iskierki, które zawsze dawały nadzieję. Że ostatni raz możesz się do niej przytulić i usłyszeć bicie jej serca. Co byś zrobił..?

June 25 2014

olsss

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viasidestory sidestory
olsss
"Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce."
— Jess Rothenberg - " Po tamtej stronie ciebie i mnie"
olsss
Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
olsss
(...) zakochiwałam się w nim tak, jakbym zapadała w sen: najpierw powoli, a potem nagle i całkowicie.
— John Green, Gwiazd naszych wina
Reposted frommefir mefir viadrinkmysoul drinkmysoul
You’re my favourite person to waste time with.
— Unspoken words from a lover’s lips (via b0wties-are-cool)
Reposted fromunco unco viadrinkmysoul drinkmysoul

June 21 2014

olsss
4423 26a6
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viaoll oll

June 20 2014

olsss
6500 c9b7 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaBeLikeBlair BeLikeBlair
olsss
8177 4ac1
Reposted fromnyaako nyaako viaimchuckbasss imchuckbasss
olsss
-Proszę pani?
- Tak?
- Skąd wiadomo, że się kogoś kocha? (...)
- To jest różnie, ale... jest chyba tak, że kiedy się wie, że... a przynajmniej, kiedy nam się wydaje, że jest ktoś, z kim chciałoby się zostać już na zawsze.
- I nie można bez niego żyć.
- Właśnie. Jeśli dwoje ludzi nie może bez siebie żyć... to jest to miłość.
— John Ajvide Lindqvist - Wpuść mnie
Reposted fromte-quiero te-quiero viafakingkrejzi fakingkrejzi
olsss
Reposted fromoll oll viaimchuckbasss imchuckbasss

June 18 2014

olsss
W prawdziwej przyjaźni nie chodzi  o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
— znalezione, zapomniane
Reposted frompiepszoty piepszoty
olsss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl